Nastavení Dirac na produktech NAD

Tento článek vás provede procesem použití softwaru Dirac Live pro korekci vlivu akustiky místnosti na AV receiverech, zesilovačích a předzesilovačích podporovaných modelů značky NAD. Celý proces zabere v případě stereo komponentů přibližně 30 minut a AV receiverů asi 60 minut.

Dirac je k dispozici v následujících přístrojích NAD (stav k 14.7.2023):

 

NAD T758 V3i

NAD T 758 V3i

AV receiver s BluOS streamerem

NAD T778

NAD T 778

AV receiver s BluOS streamerem

NAD M17 V2i

NAD M17 V2i

AV předzesilovač s BluOS streamerem

NAD M66

NAD M66

Předzesilovač s BluOS streamerem

NAD M33

NAD M33

Integrovaný stereo zesilovač s BluOS streamerem

 
NAD M10 V2

NAD M10 V2

Integrovaný stereo zesilovač s BluOS streamerem

NAD C658

NAD C 658

Stereo předzesilovač s BluOS streamerem

NAD C 3050 LE

NAD C 3050 LE

Integrovaný stereo zesilovač s BluOS streamerem

NAD C 389

NAD C 389

Integrovaný stereo zesilovač

NAD C 399

NAD C 399

Integrovaný stereo zesilovač
Potřebné nástroje

 • SPL měřič nebo SPL aplikace na telefonu nebo tabletu (lze vynechat)
 • Výsuvný metr nebo laserový měřič vzdálenosti
 • Počítač se systémem Windows nebo MacOS -nebo- iPhone/iPad nebo Android mobilní zařízení
  • Tento návod se soustředí na použití software pro Windows nebo MacOS. Mobilní verze software se mohou lehce lišit.
 • Software DIRAC pro váš specifický NAD produkt stažený z nadelectronics.com/dirac-live.

  DŮLEŽITÉ: Žádný jiný DIRAC software nebude pracovat s vaším NAD produktem

 • Stativ pro kalibrační mikrofon.
 • Sada příslušenství DIRAC, dodaná s vaším produktem NAD.
 • USB adapter pro kalibrační mikrofon.
 • Kalibrační mikrofon.

 


Nastavení Dirac

Kompletně nainstalujte váš přístroj NAD

 • Všechny reproduktory musí být připojené k produktu a musí být umístěné na konečném místě.
 • Všechny zdroje zvuku a případně videa musí být připojeny a nakonfigurovány.
 • BluOS Kit dodaný s vaším NAD produktem musí být nainstalovaný do USB portu, který se nachází blízko HDMI vstupů (platí pouze pro AV Receivery, dále v textu jen „pro AVR“).

Ujistěte se, že máte nainstalovaný poslední firmware ve vašem NAD produktu

 • Váš NAD product musí být připojený do vaší sítě pomocí aplikace BluOS Controller.
 • Ujistěte se, že má váš produkt NAD nejnovější verzi BluOS firmware.
  • V aplikaci BluOS vyberte váš produkt v seznamu přehrávačů (ikonka domečku vpravo nahoře).
  • V hlavním menu vyberte položku Nápověda  Aktualizace.
  • Ujistěte se, že má váš produkt NAD nejnovější verzi firmware šasi přístroje.
 • Uistite sa, že váš prístroj NAD má nainštalovanú najnovšiu verziu firmware šasi prístroja.
  • Pomocí dálkového ovládání zobrazte OSD menu.
  • Zvolte System Info  Check for Upgrade.
  • Pokud je k dispozici aktulizace, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Pokud máte dvoukanálový stereo produkt (nikoli AV receiver pro domácí kino), přejděte prosím rovnou na odstavec Připojení kalibračního mikrofonu DIRAC.

 Nainstalujte a umístěte své reproduktory (pro AVR)

 • Zobrazte OSD menu a vyberte Speaker Setup pro nastavení typu reproduktorů a dělicí frekvence výhybky.
  • Nastavení Small/80Hz je THX standard, ale respektujte doporučení výrobce vašich reproduktorů.
  • Ujistěte se, že všechny kanály, ke kterým nejsou připojeny reproduktory, jsou vypnuté.
 • Pomocí vestavěného testovacího tónu a SPL měřiče nebo SPL aplikace v mobilním zařízení nastavte úrovně zvuku Speaker Leves (tento krok lze vynechat, pokud nemáte SPL metr).
  • Nastavte všechny reproduktory na 75 dB (nebo nejblíž této hodnotě, jak je to možné).
 • Změřte vzdálenosti od hlavní poslechové pozice k výškovému měniči každého reproduktoru.
  • Vložte naměřené vzdálenosti ke každému reproduktoru v OSD menu Speaker Distance.
  • Nastavte úroveň subwooferu pomocí ovladače úrovně na subwooferu a nikoli pomocí softwarových nastavení v OSD menu.

 Připojte kalibrační mikrofon Dirac

  • Propojte mikrofon a USB adapter dle obrázku níže.
   • Tip: Nepoužívejte příliš velkou sílu při vkládání mini jack adaptéru mono na stereo do USB adaptéru. Pokud později v průběhu procesu kalibrace software DIRAC neustále hlásí “Level too Low” (příliš nízká úroveň), lehce povysuňte adapter mono na stereo z USB adaptéru pro lepší spojení.

Zapojení mikrofonu pro korekci akustiky Dirac 

  • Nové modely NAD jsou dodávány s černým USB na 3,5 mm jack mono adaptérem. Mikrofon se k tomuto USB adaptéru připojuje přímo.

NAD USB na 3.5 mm jack mono adaptér

 • Připojte USB adapter do volného USB portu na svém počítači.
 • USB adaptér musí být připojen před spuštěním software DIRAC, jinak DIRAC nemůže s mikrofonem komunikovat.

 Zkalibrujte svůj NAD produkt

  • Spusťte aplikaci DIRAC na svém počítači. Aplikace by měla automaticky najít váš produkt NAD na vaší síti.
   • Pokud se v aplikaci váš produkt nezobrazí, stiskněte tlačítko IP, které najdete na horní straně aplikace DIRAC a zadejte IP adresu vašeho NAD produktu. Poté stiskněte Connect.

Pripojenie NAD produktu pomocou IP adresy Dirac 

  • Všechna pole se doplní automaticky, protože je DIRAC přečte přímo z produktu NAD.

Záznamové zariadenia Dirac 

  • Vyberte Recording Device (záznamové zařízení). Záznamové zařízení je to, kam jste předtím připojili kalibrační mikrofon.
   • Pro mikrofon připojený k vašemu počítači, vyberte v seznamu položku Microphone (USB Audio Device).
   • Alternativně pokud je mikrofon připojený k vašemu produktu NAD, zvolte svůj produkt NAD..
  • Kliknutím na šedou plochu No microphone calibration nahrajte korekční soubor mikrofonu, který si stáhnete z webu: nadelectronics.com/dirac-live.

Mic Corrections Dirac 

   • Pokud používáte jiný mikrofon ujistěte se, že je certifikovaný pro použití s DIRAC. Bude mít k dispozici vlastní konfigurační soubor nebo stránky pro stažení tohoto souboru.
  • V aplikaci DIRAC klikněte na velké tlačítko pod vybraným mikrofonem. Otevře se dialog, ve kterém vyberete stažený korekční soubor mikrofonu.
  • Úspěšné nahrání kalibračního souboru mikrofonu se projeví změnou nápisu No microphone calibration na obrázek křivky.

Mic Corrections Dirac

 • Umístěte stativ s mikrofonem do poslechového místa a snižte veškerý hluk v místnosti na co nejmenší úroveň. Mikrofon musí mířit ke stropu místnosti!
 • Stiskněte Proceed to Volume Calibration v pravém spodním rohu aplikace Dirac.
 • Začněte se ziskem mikrofonu. Mic Gain nastaveným na -20 dB.
 • Stiskněte testovací tlačítko Test Button (symbol Play pod každým reproduktorem) pro první kanál (levý reproduktor). Z reproduktoru se ozve testovací tón.
 • Postupně nastavte běžec výstupní hlasitosti Master Output Volume tak, dokud není sloupec měřicího indikátoru u reproduktoru uprostřed tmavšího pole. Naměřená hodnota hlasitosti obvykle bývá od -16dB do -19dB. Opětovným kliknutím na testovací tlačítko Test Button zastavíte po dokončení nastavení testovací tón.
 • Opakujte tento proces s každým zbývajícím kanálem/reproduktorem a nastavujte jen běžec pod příslušným reproduktorem tak, aby byl jeho indikátor uprostřed tmavšího pásma. Všechny reproduktory by měly mít naměřenou hladinu signálu totožnou, rozdíl by neměl přesahovat 2dB.
 • Pokud má váš subwoofer svou regulaci úrovně signálu, použijte tento regulátor při testovacím tónu pro nastavení úrovně subwooferu místo použití běžce subwooferu v programu Dirac.
 • Vyberte si typ sezení. Stadnardě jsou k dispozici volby Chair (křeslo) a Sofa (sedačka). Pri voľbe Sofamůžete zvolit mezi zaměřením zvuku na jednoho posluchače nebo zaměření zvuku šířeji, pokud na sedačce bude současně poslouchat více lidí.
 • Ujistěte se, že je mikrofon stále umístěn přesně v bodě, kde bude hlava posluchače (tzv. sweet spot). Měla by to být primární poslechová pozice tak, jak je ilustrována v aplikaci Dirac.
  • Tip: Toto první umístění je absolutně kritické. Všechny impulsní (fáze/časování) opravy, které DIRAC dělá, jsou založeny na prvním měření testovacího signálu.
 • Stiskněte Measure selected position pro spuštění měření první polohy.
  • Testovací signál se ozve nejprve z levého reproduktoru, poté z každého dalšího reproduktoru v systému. Testovací signál nakonec podruhé přehraje levý reproduktor. Pokud je vše změřeno bez chyb, program vás pustí do dalšího kroku, ve kterém změříte další poslechovou pozici dle ilustrace v aplikaci. Takto projdete postupně měření všech pozic.
  • Pokud potřebujete měření opravit, vyberte z dolních tlačítek volbu Re-measure selected position.

 Obvyklé chyby

 • Signal Level too low – vaše zařízení hraje příliš potichu.
  • Vraťte se na záložku Volume calibration a zajistěte správné nastavení úrovní reproduktorů dle postupu výše.
  • Ujistěte se, že sestava mikrofonu a USB převodníku je dobře zapojena a že je nainstalována v USB portu produktu NAD nebo počítače.
 • Clipped signals (ořezaný signál ) – Úroveň signálu je příliš vysoká nebo byly v průběhu měření hlasité okolní hluky, např. bouchnutí dveří. Tyto jevy jsou snadno rozpoznatelné na grafu signálu jako velká červená čára.
  • Zajistěte, že hluk v místnosti bude minimální.
  • Vraťte se na záložku Volume calibration a zajistěte správné nastavení úrovní reproduktorů dle postupu výše. 

Dokončení a uložení

Jakmile máte dokončené měření všech pozic, důrazně doporučujeme vás projekt uložit. Uložený projekt můžete později použít jako referenci k budoucím měřením vaší sestavy. Pokud budete chtít něco změnit v profilu, nebudete muset vše měřit znovu, pokud nezměníte umístění a typ reproduktorů nebo nezměníte rozestavení nábytku v místnosti. Uložené filtry je možné vyvolat ikonou Home (hlavní menu) v aplikaci Dirac. Nakonec stiskněte tlačítko Proceed to filter design v pravém spodním rohu aplikace Dirac.

  • Na obrazovce Filter Design môžu pokročilí používatelia zmeniť každý aspekt navrhnutej krivky filtra. mohou pokročilí uživatelé změnit každý aspekt navržené křivky filtru. Předvolená křivka Dirac zajišťuje co nejhladší frekvenční průběh.
   • Pokud nejste extrémně obeznámeni se softwarem DIRAC a akustikou místnosti, nedoporučujeme do křivky dělat žádné zásahy.
  • Klikněte na tlačítko Menu (tři čárky) v levém horním rohu aplikace a vyberte volbu Load Target Curve pro výběr různých cílových křivek.
   • NAD vytvořil specializovanou cílovou křivku NAD Target Curve, kterou si můžete stáhnout na webu nadelectronics.com/dirac-live.
   • Důrazně doporučujeme použití křivky NAD Target Curve! Zvuk je při ní zásadně lepší.

NAD Target Curve Dirac

 • Stiskem tlačítko Proceed to Filter Export v pravém spodním rohu aplikace Dirac.
 • Dirac nyní provede automatickou optimalizaci a uloží filtr do vašeho produktu NAD.
 • Vyberte jeden z dostupných slotů na filtry.
 • Dejte filtru název – tento název potom uvidíte v menu produktu NAD.
 • Volitelně můžete přidat další popis (Pro poslech 1 osoby nebo Poslech lidí na sedačce apod.).
 • Kliknutím na tlačítko Export Filter uložíte filtr do produktu NAD.
 • Opakujte předchozí kroky, pokud chcete vytvořit další filtry.
 • Většina NAD produktů může uložit až 3 DIRAC filtry, některé až 5 filtrů.

 


Užitečné tipy a triky

Jakákoli změna konfigurace vašeho zařízení NAD přepíše DIRAC nastavení a vypne všechny filtry, které by změny konfigurace ovlivnily. Např., pokud přidáte stropní reproduktory do domácího kina, které nebyly v původní konfiguraci, DIRAC vypne stávající filtr. V takovém případě musíte udělat kompletní novou kalibraci nebo musíte vypnout nově přidané kanály.

Mikrofon musí být ve volném prostoru, nasměrovaný nahoru a bez okolních zdrojů odrazů. Mini nebo lépe plnohodnotný stativ je zde doporučen.


Poznámky

 • Software DIRAC potřebuje volné připojení k internetu. Software musí být schopen komunikovat s centrálou firmy DIRAC pro správné vytvoření filtrů.
 • Lze použít mikrofon třetí strany. Přečtěte si dokumentaci k mikrofonu, abyste zjistili informace k jeho kalibraci.
 • Váš produkt NAD a počítač nebo mobilní zařízení s nainstalovaným software DIRAC musí být připojeny ke stejné síti.
 • Antivirové programy a firewally mohou zamezit správnému fungování aplikace DIRAC. V takovém případě je nutné je dočasně po dobu DIRAC kalibrace vypnout.
 • Pokud je to možné, spouštějte DIRAC software na počítači s oprávněním správce systému.

Napsal: Ivan Trachta | Poslední revize: 15.10.2021 | Změna informací vyhrazena.

 

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz