NuVo multiroomy

Systémy multiroom jako fenomén „éry pohodlí“ Žijeme na počátku 21. století. V době překotně se rozvíjejících počítačových sítí, mobilních telefonů, leteckých spojů obepínajících celý svět, v globálním navzájem propojeném světě. Zeptáme-li se proč tomu tak je a co je hlavním znakem této doby, odpověď asi nebude jednoznačná. Na jedné skutečnosti se však asi shodneme bez velkých výhrad : Lidé jsou stále pohodlnější. Podíváme-li se po světě a budeme-li hledat nejpohodlnější mezi pohodlnými, určitě nakonec dospějeme k závěru, že úplně nejvíc takových lidí žijí v USA. A právě z USA do Evropy postupně, ale nezadržitelně proniká technologie ozvučení celého domu či bytu, známá pod označením multiroom. Proč? Pohodlí, které multiroom nabízí je totiž nadstandardní. Ještě před několika lety byly systémy ozvučení více zón drahé, pohybovali se v řádech několika statisíců korun a byly a určené jen pro nejbohatší klientelu nebo pro firemní využití. I to se začíná měnit. Systém, který nabízíme je již cenově přijatelný (zvláště díváme-li se na něj z hlediska pořizovací ceny domu či bytu), nabízenými možnostmi zcela dostatečný a svou kvalitou bezproblémový.

nuvo 10